Pomimo faktu, iż w społeczeństwie rośnie świadomość konieczności dbania o środowisko, wciąż jest ona za mała. Źródeł zanieczyszczeń jest obecnie bardzo dużo i po części każdy przykłada do tego rękę. Główne zagrożenie stanowi działalność branż transportowych, przemysłowych i elektrocieplnych, z których do atmosfery przedostaje się całe mnóstwo szkodliwych dla zdrowia gazów. Obecnie stan zanieczyszczenia powietrza odczuwa się nie tylko w dużych miastach, ale również mniejszych miejscowościach. Co najgorsze – nie ma już znaczenia panująca pora roku, w każdej występuje niemal ten sam problem.

Niebezpieczne zanieczyszczenie powietrza w Polsce

Zanieczyszczenie powietrza przez społeczeństwo

Fakt, że to duże przedsiębiorstwa stanowią poważny problem nie oznacza, że pozostała część mieszkańców naszego kraju jest bez winy. Otóż zanieczyszczenie powietrza w Polsce powodują także właściciele prywatnych posesji. Niestety, nie zwraca się należytej uwagi na to, czym ogrzewa się domy, co spala się w piecach i jakie szkody wyrządza wydobywający się z komina dym. Szczególnie toksyczną substancją jest węgiel kamienny i śmieci, które notorycznie wchodzą w skład zanieczyszczenia powietrza. Dopóki zanieczyszczenie powietrza w Polsce utrzymuje się na tak wysokim poziomie, należy przedsięwziąć skuteczne środki na zniwelowanie zagrożenia. Z pomocą przychodzi mapa Airly, na której umieszczane są punkty, w których szkodliwych substancji jest najwięcej. Pomiary są pozyskiwane dzięki rozmieszczonym w różnych miejscach Polski czujnikom. Uzyskują one wszelkie informacje w czasie rzeczywistym i niemal natychmiast umieszczają je w na wspomnianej mapie. Główną funkcją tego rozwiązania jest przede wszystkim zwiększenie świadomości ludzi na powstałe zagrożenie. Szczególnie narażone na skutki zanieczyszczeń są osoby chorujące na astmę oraz mające obniżoną odporność.

Jak wpłynąć na zmniejszenie zanieczyszczenia w Polsce?

Jakość powietrza powinna być dokładnie monitorowana, by maksymalnie zmniejszyć ryzyko dla całego społeczeństwa. Korzystając z aplikacji Airly można w pewnym stopniu upewnić się, czy wyjście na zewnątrz w danej lokalizacji jest na pewno bezpieczne dla zdrowia. Odpowiedzialne za dokonywanie pomiarów nowoczesne systemy są zatem bardzo przydatne. Mieszkańcy Polski mogą jednoznacznie stwierdzić, czy spacer lub jakakolwiek inna aktywność na powietrzu nie spowoduje wdychania nadmiaru zanieczyszczeń. Największe zagrożenia występuje podczas bezwietrznej pogody, wówczas wszystkie elementy szkodliwe dla zdrowia tkwią w miejscu, nie są rozpraszane przez ruch powietrza. W czasach, kiedy prawie każdy ma smartfona, pobranie aplikacji z danymi na temat jakości powietrza nie stanowi problemu. Należy pamiętać, że jedynie takie środki ostrożności na ten moment mogą pomóc w zniwelowaniu skutków złej jakości powietrza. Ochrona zdrowia powinna być dla każdego priorytetem, a istniejące możliwości śledzenia zanieczyszczenia powietrza w Polsce mogą w tym realnie pomóc. Należy w tym uświadamiać także najmłodsze pokolenie, w którym pokładana jest jedyna nadzieja na poprawę sytuacji w przyszłości.